Myślenie długookresowe w marketingu: Jak budować długookresową sprzedaż marki mediami?

Wstęp

Dobre planowanie mediów i tworzenie skutecznych strategii marketingowych nigdy nie było łatwe. Ostatnie lata, wymagające pod wieloma względami, odcisnęły swoje piętno również w świecie marketingu. W myśl zasady „spodziewaj się niespodziewanego”, jeszcze istotniejsze stało się budowanie świadomości i wizerunku marki w długim okresie, co pozwala zabezpieczyć poziom bazy swoich klientów na wypadek sytuacji, które ograniczają lub zupełnie uniemożliwiają komunikację i działalność marketingową.

Oczywistym jest, że większość badań i pytań biznesowych klientów dotyczy tego, jak dobrze działają media w generowaniu sprzedaży, ruchu na stronie czy budowaniu wskaźników świadomościowych. Bardzo często uwaga skupia się głównie na wydajności – hierarchii ROI (Return on Investment) i tym, jaki zwrot jesteśmy w stanie uzyskać z naszych inwestycji
w krótkim okresie. Jest to oczywiście podejście niepozbawione sensu – trudno oczekiwać, aby maksymalizacja zysku przestała być jednym z głównych celów większości organizacji. Takie podejście w odczytywaniu wyników badań efektywności działań marketingowych, przede wszystkim MMM (Marketing Mix Modeling), może okazać się pułapką. Na uwagę zasługują bowiem co najmniej dwa inne wymiary: skuteczność (a więc odpowiedź na pytanie: jak dużo sprzedaży generuje dany kanał mediowy?) i perspektywa długiego okresu rozumianego jako wpływ danego kanału mediowego w okresie wykraczającym ponad rok od ustania komunikacji.

Dopiero świadomość istotności i znaczenia tych wszystkich wymiarów, a nie tylko krótkookresowej wydajności mierzonej zwrotem z inwestycji (ROI – Return on Investment), pozwala nam uzyskać pełny obraz i świadomie decydować o tym, na co w danym okresie chcemy nakierować naszą strategię. Staje się to szczególnie istotne, gdy naszym celem jest nie tylko maksymalizacja krótkookresowego zwrotu z inwestycji, ale też budowanie zasięgu, świadomości czy zabezpieczenie poziomu bazy swoich klientów na wypadek nagłych sytuacji, które ograniczają czy zupełnie uniemożliwiają komunikację i działalność marketingową.

Jako że, wciąż relatywnie mniej opracowań i badań dotyka zagadnienia długiego okresu, koncentrując się często wyłącznie na krótkim okresie, celem tego opracowania jest sprawdzenie jak wygląda skuteczność i wydajność kanałów mediowych z perspektywy długoterminowej oraz w szczególności: jak w tym kontekście wypada OOH?

Omówienie wyników oraz wnioski dostępne są w pełnej publikacji dostępnej do pobrania poniżej:

 

Raport został opracowany przez MediaCom Business Science Warsaw, we współpracy z AMS. Swoją premierę miał podczas wydarzenia Data-Driven Digital OOH, 10 listopada 2022 roku. Więcej o wydarzeniu na stronie datadrivendooh.pl.

Recommended Posts

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt